1. septembrī

ZINĪBU DIENAS PASĀKUMS

“SVEIKA, SKOLA!”

 

Cienījamie skolēni, vecāki, skolotāji un ikviens, kas vēlas būt kopā ar mums Zinību dienas pasākumā!

 

Gaidīsim jūs Palsmanes internātpamatskolā 1. septembrī

11 30 – skolēniem pusdienas/vecākiem kafija kopā ar direktori

12 00 – Zinību dienas pasākums skolas aktu zālē

13 00 – Zvans aicina uz akciju “Apmīļo skolu”

 

Lai visiem mums veiksmīgs šis mācību gads!

Skolas administrācija.