1 Agita Brikmane – pirmsskolas izglītības skolotāja
  2.  Aida Dundare  – latviešu valoda, vizuālā māksla
  3.  Aiva Ciemiņa – angļu valoda
  4.  Andra Morīte –  logopēdijas nodarbības, internāta skolotāja
  5.  Antra Rudzīte – internāta skolotāja
  6.  Arita Tirne – pirmsskolas izglītības skolotāja
  7.  Ausma Ieva Zeibote – logopēds pirmsskolā
  8.  Dace Dūmiņa – pedagoga palīgs
  9.  Daiga Šaldere – vizuālā māksla , internāta skolotāja
 10. Gunita Skare – direktores vietniece, informātika
 11. Ilva Pētersone  – sociālās zinības, internāta skolotāja
 12. Ilze Kalnīte – latviešu valoda
 13. Ilze Lapiņa – matemātika
 14. Ilze Vikmane – direktores vietniece, pirmsskolas izglītības skolotāja
 15. Indra Mize – matemātika, mājturības un tehnoloģijas, ritmika
 16. Inese Āboliņa – internāta skolotāja
 17. Inese Pērkone – internāta skolotāja
 18. Inese Stača – latviešu valoda
 19. Inga Auga – direktore, logopēdijas nodarbības
 20. Inga Švēde – pirmsskolas izglītības skolotāja
 21. Inita Zaharčuka – ētika, sociālās zinības, dabaszinības
 22. Jānis Pērkons – mājturības un tehnoloģijas
 23. Jānis Pērle – mājturības un tehnoloģijas
 24. Jolanta Maļinovska – sociālās zinības, internāta skolotāja, mājturības un tehnoloģijas sākumskolā 
 25. Laila Stīpniece – internāta skolotāja, mājturība un tehnoloģijas sākumskolā 
 26. Lāsma Pauliņa – latviešu valoda, vizuālā māksla
 27. Ramona Zaļā – internāta skolotāja
 28. Rota Ruska – internāta skolotāja, ģeogrāfija, vēsture
 29. Ruta Graudiņa – ārstnieciskā vingrošana
 30. Sandra Siliņa – internāta skolotāja, mūzika
 31. Sanita Bormane – direktores vietniece, dabaszinības, ģeogrāfija
 32. Zita Cera – mājturības un tehnoloģijas                                          
 33. Toms Cers – sports 
34. Vija Zvirgzdiņa – izglītības psihologs 
 35. Vineta Gutāne – bibliotekāre, internāta skolotāja 
 36. Vineta Iņģiste  – mājturība un tehnoloģijas, internāta skolotāja

 

 

Atbildēt