1 Agita Brikmane – pirmsskolas izglītības skolotāja
  2.  Aida Dundare  latviešu valoda, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas
  3.  Aiva Ciemiņa – dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla
  4.  Andra Morīte  logopēdijas nodarbības
  5.  Santa Briede internāta skolotāja 
  6.  Dace Dūmiņa pirmsskolas izglītības skolotāja
  7.  Daiga Šaldere  vizuālā māksla , internāta skolotāja
  8.  Gunita Skare – direktores vietniece, datormācība, datorika
  9.  Ilva Pētersone  sociālās zinības, internāta skolotāja
 10. Ilze Kalnīte – latviešu valoda
 11. Ilze Lapiņa – matemātika
 12. Ilze Vikmane – direktores vietniece, pirmsskolas izglītības skolotāja
 13. Indra Mize  matemātika, ritmika, profesionālie mācību priekšmeti programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”
 14. Inese Pērkone  internāta skolotāja
 15. Inese Stača – latviešu valoda
 16. Inga Auga – direktore, logopēdijas nodarbības
 17. Inga Švēde   dabaszinības,  internāta skolotāja, montesori nodarbības
 18. Inese Sniedze –internāta skolotāja, barboletas nodarbības, logopēds pirmskolā 
 19. Jānis Pērkons  profesionālie mācību priekšmeti programmā “Būvdarbi”
 20. Einārs Broms  dizains un tehnoloģijas
 21. Īra Balode  internāta skolotāja, matemātika, latviešu valoda
 22. Lāsma Pauliņa– 
 23. Ramona Zaļā – sociālās zinības, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas, internāta skolotāja
 24. Rota Ruska  internāta skolotāja
 25. Ruta Graudiņa – ārstnieciskā vingrošana,sports un veselība, internāta skolotāja
 26. Sandra Siliņa mūzika
 27. Ineta Mazjāne – dabaszinības, ģeogrāfija
 28. Zita Cera – dizains un tehnoloģijas, profesionālie mācību priekšmeti programmā “Edināšanas pakalpojumi”
 29. Toms Cers  sports un veselība
 30. Vija Zvirgzdiņa – izglītības psihologs,  profesionālā saskarsme, lietišķā saskarsme
 31. Vineta Gutāne Latvijas un pasaules vēsture,bibliotekāre, internāta skolotāja 
 32. Vineta Iņģiste  dizains un tehnoloģijas, internāta skolotāja
 33. Didzis Gaismiņš   dizains un tehnoloģijas 
 34. Mirdza Harkina  internāta skolotāja  
 35. Anita Rekmane  pedagoga palīgs  
 36. Līga Ivanova  pirmsskolas izglītības skolotāja 
 37. Vita Vietniece  angļu valoda, profesionālā svešvaloda

 

 

 

 

Atbildēt