1 Agita Brikmane – pirmsskolas izglītības skolotāja
  2.  Aida Dundare  latviešu valoda, vizuālā māksla
  3.  Aiva Ciemiņa – angļu valoda
  4.  Andra Morīte  logopēdijas nodarbības, logopēds pirmsskolā
  5.  Arita Tirne – internāta skolotāja, pedagoga palīgs
  6.  Dace Dūmiņa  pedagoga palīgs
  7.  Daiga Šaldere  vizuālā māksla , internāta skolotāja
  8.  Gunita Skare – direktores vietniece, informātika, datorika
  9.  Ilva Pētersone  sociālās zinības, internāta skolotāja
 10. Ilze Kalnīte – latviešu valoda
 11. Ilze Lapiņa – matemātika
 12. Ilze Vikmane – direktores vietniece, pirmsskolas izglītības skolotāja
 13. Indra Mize  matemātika, dizains un tehnoloģijas, ritmika
 14. Inese Pērkone  internāta skolotāja
 15. Inese Stača – latviešu valoda
 16. Inga Auga – direktore
 17. Inga Švēde   dabaszinības, sociālās zinības, internāta skolotāja
 18. Inita Zaharčuka – ētika, sociālās zinības, karjeras konsultants
 19. Jānis Pērkons  mājturības un tehnoloģijas
 20. Jānis Pērle  dizains un tehnoloģijas
 21. Īra Balode  internāta skolotāja, sociālās zinības, latviešu valoda
 22. Lāsma Pauliņalatviešu valoda, sociālās zinības, montesori, dabaszinības, mūzika, pedagoga palīgs
 23. Ramona Zaļā –  internāta skolotāja
 24. Rota Ruska  internāta skolotāja, ģeogrāfija, vēsture 
 25. Ruta Graudiņa – ārstnieciskā vingrošana, internāta skolotāja
 26. Sandra Siliņa  internāta skolotāja, mūzika
 27. Sanita Bormane – direktores vietniece, dabaszinības, ģeogrāfija
 28. Zita Cera – dizains un tehnoloģijas                                          
 29. Toms Cers  sports 
 30. Vija Zvirgzdiņa – izglītības psihologs 
 31. Vineta Gutāne – bibliotekāre, internāta skolotāja 
 32. Vineta Iņģiste  dizains un tehnoloģijas, internāta skolotāja

 

 

Atbildēt