1 Agita Brikmane – pirmsskolas izglītības skolotāja
  2.  Aida Dundare  – latviešu valoda, vizuālā māksla
  3.  Aiva Ciemiņa – angļu valoda
  4.  Andra Morīte –  logopēdijas nodarbības, internāta skolotāja, logopēds pirmsskolā
  5.  Arita Tirne – montesori nodarbības, pedagoga palīgs
  6.  Dace Dūmiņa – pedagoga palīgs
  7.  Daiga Šaldere – vizuālā māksla , internāta skolotāja
  8. Gunita Skare – direktores vietniece, informātika
  9. Ilva Pētersone  – sociālās zinības, internāta skolotāja
 10. Ilze Kalnīte – latviešu valoda
 11. Ilze Lapiņa – matemātika
 12. Ilze Vikmane – direktores vietniece, pirmsskolas izglītības skolotāja
 13. Indra Mize – matemātika, mājturības un tehnoloģijas, ritmika
 14. Inese Āboliņa – internāta skolotāja
 15. Inese Pērkone – internāta skolotāja
 16. Inese Stača – latviešu valoda
 17. Inga Auga – direktore, logopēdijas nodarbības
 18. Inga Švēde –  dabaszinības, internāta skolotāja
 19. Inita Zaharčuka – ētika, sociālās zinības
 20. Jānis Pērkons – mājturības un tehnoloģijas
 21. Jānis Pērle – mājturības un tehnoloģijas
 22. Laila Stīpniece – internāta skolotāja, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas sākumskolā 
 23. Lāsma Pauliņa
 24.Ramona Zaļā – dabaszinības, mūzika, pedagoga palīgs, internāta skolotāja
 25.Rota Ruska – internāta skolotāja, ģeogrāfija, vēsture 
 26. Ruta Graudiņa – ārstnieciskā vingrošana
 27. Sandra Siliņa – internāta skolotāja, mūzika
 28. Sanita Bormane – direktores vietniece, dabaszinības, ģeogrāfija
 29. Zita Cera – mājturības un tehnoloģijas                                          
 30. Toms Cers – sports 
 31. Vija Zvirgzdiņa – izglītības psihologs 
 32. Vineta Gutāne – bibliotekāre, internāta skolotāja 
 33. Vineta Iņģiste  – mājturība un tehnoloģijas, internāta skolotāja

 

 

Atbildēt