ATBALSTA PERSONĀLS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Izglītības psihologs Vija Zvirgzdiņa
Logopēds pirmsskolā Andra Morīte
Logopēdijas nodarbību skolotājas Andra Morīte, Inga Auga
Medicīnas māsa Sarmīte Kalniņa
Kanisterapeite Inguna Tihomirova
Mūzikas terapeite Indra Ieviņa
ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI

Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu skolēnu uzvedību, ar 2015./16. mācību gadu uzsākta programma pozitīvas uzvedības atbalstam.
Tās mērķis ir attīstīt skolā vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.

Kā mainās skolas ikdiena, ieviešot pozitīvas uzvedības noteikumus?

Visiem skolēniem ir tiesības skolā justies droši, mācīties atbilstoši savām spējām un saņemt cieņpilnu izturēšanos. Lai tas īstenotos, skolā ir svarīgi radīt droši vidi, kur visi izturas viens pret otru ar cieņu. To var panākt, ja skolēni saprot atbildību par savu rīcību.
Jaunās programmas ieviešanā jāiesaistās visiem skolas audzēkņiem kopā ar skolotājiem, administratīvo un tehnisko personālu. Skolā skolēns apgūst pozitīvo uzvedību, vispirms izprotot, kas ir pozitīvā uzvedība, redzot šādas uzvedības modeļus no skolotājiem, tad to izmēģinot piemērotā vietā un laikā un saņemot iedrošinājumu no pieaugušajiem par savu pareizo izvēli uzvesties pozitīvi.

Ko esam darījuši!
  • Vienotas prasības;
  • Noteikumu izstrāde un izvietošana pa telpām
  • Noformējuma izveide;
  • Zelta un sudraba liecības;
  • Pateicības raksti;
  • Žetoni;
  • Labo darbu lāde.
Žetonu uzskaite pa klašu grupām.

Žetonus saņem klase par KOPĪGI veiktu labu darbu mācību darbā „S”, brīvajā laikā „A”.  Žetonus, kas saņemti stundu laikā fiksējam uzskaites lapā zem atzīmes –„S”, brīvajā laikā –„A”.  Papildus kopīgi pelnītajiem žetoniem varēs nopelnīt individuālos par lietderīgi pavadīto brīvo laiku( ne vairāk kā 10 žetoni mēnesī vienā klasē), kas summēsies klases kontā. Žetonus izsniedz mācību priekšmetu skolotāji, audzinātāji.
Rezultātus katra mēneša pirmajā otrdienā publicē  uz informācijas dēļa ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI. Katra semestra beigās, pēc pusgada rezultātu apkopojuma,  uzvarētāji saņem balvu.