Eiropas savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības nr.2(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts nr. 2018-1-LV01-KA229-046951

Effective language – effective communication

Projekta partnerskolas:

 1. Palsmanes internātpamatskola, Latvia
 2. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Hungary
 3. 4th Senior High School or Karditsa, Greece
 4. Zeliha Tuncer Anadolu Imam Hatip High School, Turkey
 5. Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”, Romania

 

Projekta paredzamie rezultāti:

 1. Projekta interneta vietnes izveide – realizē Rumānijas partneri;
 2. Angļu valodas metodoloģijas kopsavilkums izmantošanai skolās – realizē visas iesaistītās skolas;
 3. Stāstu sastādīšanas aktivitāšu apkopojums un stundu plāni – realizē Turcijas partneri;
 4. Mācību programma “Angļu valodas mācīšana un mācīšanās ar humoru” – realizē Turcijas un Rumānijas partneri;
 5. Tiešsaistes angļu valodas mācīšanas un mācīšanas līdzekļu apkopojums – realizē Ungārijas

 

Ir paredzēta materiālu izvietošana un pieejamība projekta interneta vietnē, eTwinning platformā, partnerskolu interneta  vietnēs, izplatīšana skolu pasākumos, sanāksmēs, izstādēs un informācija preses izdevumos.

Tikšanās sanāksmes:

 • Turcija, Gazipaša          2018. gada novembrī     – skolotāji
 • Latvija, Palsmane         2019. gada aprīlī             – skolotāji un skolēni
 • Grieķija, Kardica          2019. gada maijā             – skolotāji un skolēni
 • Rumānija, Buzau          2019. gada novembrī     – skolotāji un skolēni
 • Ungārija, Ņīreģhāza    2020. gada aprīlī             – skolotāji un skolēni