Smiltenes novada pašvaldība
Smiltenes novada speciālā pamatskola
Reģ. Nr. 90009067337, IZM reģ. Nr.4422900893 
Adrese: Speciālā internātskola, Palsmane, Pal­sma­nes pa­gasts, Smiltenes novads LV – 4724

Tāl­ru­nis 64773863, tāl­ru­nis, fakss 64773635, mobilais tālrunis 29420419
e-pasti [email protected] , [email protected]

Atbildēt