Smiltenes novada dome
Smiltenes novada speciālā pamatskola
Izglītības iestādes reģ. Nr.4422900893, NM reģ. Nr.90000070492, konta nr. LV20TREL9811290947410 
Adrese: Speciālā internātskola, Palsmane, Pal­sma­nes pa­gasts, Smiltenes novads LV – 4724

Tāl­ru­nis 64773863, tāl­ru­nis, fakss 64773635, mobilais tālrunis 29420419,  e-pasti palsmanesp@hawk.lv , palsmanesinternatpsk@smiltene.lv

Atbildēt