No 5-11. martam Palsmanes internātpamatskolā norisinājās otrā Eiropas savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības nr.2(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta nr. 2018-1-LV01-KA229-046951 Effective language –effective communication tikšanās. 

Skola uzņēma partnerus no:

  1. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Hungary
  2. 4th Senior High School or Karditsa, Greece
  3. Zeliha Tuncer Anadolu Imam Hatip High School, Turkey
  4. Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”, Romania

Šīs tikšanās tēma bija Literāro un skaidrojošo prasmju attīstīšana,  izmantojot stāstus. Tāpēc projekta darbs šajā nedēļā tika veidots kā stāsts par Latviju, tās vēsturi, tradīcijām un kultūru.

Projekta sākumā partnerskolām bija iespēja prezentēt sagatavotos mājas darbus- prezentācijas par savu izglītības sistēmu, skolu un valsti, katras skolas sagatavotais stāsts par brīvi izvelētu tēmu. Norisinājās projekta logo konkurss, kurā uzvarēja Rumānijas skola. Partnerskolu pedagogiem bija iespēja vērot angļu valodas stundu 5. klasē, kuru vadīja A. Ciemiņa, tajā laikā skolēniem  notika komunikāciju veicinošas aktivitātes I. Savickas vadībā.

Palsmanes intetnātpamatskolas skolēni kopā ar skolotājiem viesus priecēja deju koncertā. Īpašas ovācijas no ciemiņu puses izpelnījās pirmsskolas grupiņu dejotāji, pedagogu pārsteiguma deja, kā arī Agra un Harija break dance priekšnesums.

Radošajās darbnīcās viesi piedalījās dažādās aktivitātēs –kopā ar skolotāju  Z. Ceru ciemiņi gatavoja rupjmaizes kārtojumu, pie mūzikas terapeites I. Ieviņas iestudēja sitamo instrumentu improvizāciju, skolotāja A. Ciemiņa palīdzēja apgūt pērļošanas prasmes, kuru rezultātā katram tapa atslēgu piekariņš, un visbeidzot skolotājs T. Cers lika visiem demonstrēt savu veiklību sporta zālē.

L. Krūmiņa-Krīgere kopā ar I. Sīmani un A. un K. Vilkastiem projekta dalībniekiem deva iespēju iemēģināt latviešu tautas dančus un rotaļas, uzzināt seno latviešu galda klāšanas tradīcijas.

Pēc tam  mūsu stāsts turpinājās  Smiltenē. Šeit ar Smiltenes novadu un tā attīstību iepazīstināja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis un sabiedrisko attiecību speciāliste M. Mūze. Pilsētas vēstures stāstu mums Smiltenes tehnikumā pastāstīja M. Jančevska.

Palsmanes pagasta stāstu pastāstīja un apkārtni izrādīja Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja T. Podniece. Maizes stāsts ciemiņus sagaidīja  “Donās ”, kur māju saimnieces iepazīstināja ar maizes cepšanas tradīcijām un mācīja cept rudzu maizi.

Tālāk ceļš ciemiņus aizveda uz Valmieras muzeju, kur tos sagaidīja stāsts par sveču liešanas tradīcijām Latvijā. Šeit katrs varēja iemēģināt roku sveču pagatavošanā.

Noslēdzošais stāsts “Rīga gadsimtu lokos” ciemiņus aizveda uz galvaspilsētu. Kur interesantā veidā viņi tika iepazīstināti ar pilsētas arhitektūru un vēsturi.

Projekta noslēgumā bija tikšanās ar eTwinning  pārstāvi L. Milleri, kura iepazīstināja projekta dalībniekus ar veicamajiem darbiem eTwinning  platformā.  Noslēdzošajā dalībnieku sanāksmē tika sagatavota atskaite par projekta tikšanos Latvijā, kā arī izvirzīti uzdevumi nākamajai darba sanāksmei, kura norisināsies Grieķijā.

Foto galerija: https://www.facebook.com/pg/Palsmanesinternatpamatskola/photos/?tab=album&album_id=2262802737309081