Audzināšanas programma 

2022./2023. mācību gadā skolā ir izveidotas 11 internāta grupas – 2 pirmsskolas grupas un 9 klašu apvienotās grupas, kurās uzturas 109 audzēkņi. Internāts strādā no pirmdienas līdz piektdienai.   ​

Katru nedēļu bērni no internāta uz skolu un atpakaļ tiek vadāti ar skolas transportu, tie, kuri dzīvo Smiltenē un Palsmanes apkārtnē, tiek vadāti katru dienu.

Internāta grupās skolotāja vadībā notiek saturīga brīvā laika pavadīšana un mācību sagatavošana nākamajai dienai, apgūtas un attīstītas dažādas pašapkalpošanās iemaņas – higiēnas normu ievērošana, rūpes par savu apģērbu, galda kultūra, darbaudzināšana – skolas parkā grābjot lapas un sakopjot skolas apkārtni.

Skolas teritorijā atrodas Pils parks, rotaļu, sporta un trenažieru laukumi, kuros var attīstīt savu fizisko spēku un veiklību. Sporta laukumos drīkst sportot tikai ar skolotāja atļauju un viņa klātbūtnē. Pirms sportošanas jāpārliecinās, ka apģērbs ir sakārtots (pogas, auklas u.c).

Viena no svarīgākajām prioritātēm internāta grupu darbā ir audzēkņu sociālo iemaņu pilnveidošana – māksla vienam otru uzklausīt, kopā darboties, apgūt jaunas zināšanas. Lai audzēkņos attīstītu māku būt kopā, internāta grupu audzinātāji izmanto dažādas darba formas – audzēkņiem ir plašas iespējas apmeklēt interešu izglītības nodarbības; audzinātāji vada tematiskos pasākumus, kuros iesaistās arī citu grupu audzēkņi; neatņemama ārpusstundu laika pavadīšanas daļa ir ekskursijas, pārgājieni, apmeklējot dažādus pasākumus, izglītojošas pastaigas skolas un tās tuvākajā teritorijā, kuru laikā norit pārrunas par audzēkņiem aktuālām tēmām. Grupās kopā tiek spēlētas galda spēles, kas attīsta prasmi sadarboties un ievērot noteikumus; daudzi audzēkņi aizrāvušies ar Puzzle, grāmatu lasīšanu, kas rosina fantāziju un attīsta domāšanu.  Maza miera osta katram, kurš vēlas nomierināt satraukto prātu, ir spoguļu zāle, sajūtu istaba, bibliotēka – lasītava, psihologa un logopēda kabineti.

Vakara rituāli internātā – telpu uzkopšana, TV skatīšanās, pašapkalpošanās darbi. Audzēkņi un audzinātāji pārrunā dienas svarīgākos notikumus un uzzinātas aktualitātes. Katram audzēknim ir iespēja palepoties ar grupas laikā paveikto – pastāstīt, ko īpašu redzējis vai iemācījies, parādīt visiem savus radītos darbus.

 

Atbildēt