Audzināšanas darba virzieni 2019.- 2022. g.

Audzināšanas programma 

2021./2022. mācību gadā skolā ir izveidotas 9 internāta grupas – 1 pirmsskolas grupa un 8 klašu apvienotās grupas, kurās uzturas 90 audzēkņi. Internāts strādā no pirmdienas līdz piektdienai.   ​
Katru nedēļu bērnu no internāta uz skolu un atpakaļ tiek vadāti ar skolas transportu.
Internāta grupās skolotāja vadībā notiek saturīga brīvā laika pavadīšana un mācību sagatavošana nākamajai dienai, apgūtas un attīstītas dažādas pašapkalpošanās iemaņas – higiēnas normu ievērošana, rūpes par savu apģērbu, galda kultūra, darbaudzināšana – skolas parkā grābjot lapas un sakopjot skolas apkārtni.
Skolas teritorijā atrodas Pils parks, rotaļu, sporta un trenažieru laukumi. Sporta laukumos drīkst sportot tikai ar skolotāja atļauju un viņa klātbūtnē. Pirms sportošanas jāpārliecinās, ka apģērbs ir sakārtots (pogas, auklas u.c).
Viena no svarīgākajām prioritātēm internāta grupu darbā ir audzēkņu sociālo iemaņu pilnveidošana – māksla vienam otru uzklausīt, kopā darboties, apgūt jaunas zināšanas. Lai audzēkņos attīstītu māku būt kopā, internāta grupu audzinātāji izmanto dažādas darba formas – audzēkņiem ir plašas iespējas apmeklēt interešu izglītības nodarbības; audzinātāji vada tematiskos pasākumus, kuros iesaistās arī citu grupu audzēkņi; neatņemama ārpusstundu laika pavadīšanas daļa ir ekskursijas, pārgājieni, apmeklējot dažādus pasākumus, izglītojošas pastaigas skolas un tās tuvākajā teritorijā, kuru laikā norit pārrunas par audzēkņiem aktuālām tēmām. Grupās kopā tiek spēlētas galda spēles, kas attīsta prasmi sadarboties un ievērot noteikumus; daudzi audzēkņi aizrāvušies ar Puzzle, kas rosina fantāziju un attīsta domāšanu. Skolas teritorijā rotaļu, sporta un trenažieru laukumos var attīstīt savu fizisko spēku un veiklību. Maza miera osta katram, kurš vēlas nomierināt satraukto prātu, ir spoguļu zāle, bibliotēka – lasītava, psihologa kabinets.
Vakara rituāli internātā – telpu uzkopšana, TV skatīšanās, pašapkalpošanās darbi. Audzēkņi un audzinātāji pārrunā dienas svarīgākos notikumus un uzzinātas aktualitātes. Katram audzēknim ir iespēja palepoties ar grupas laikā paveikto – pastāstīt, ko īpašu redzējis vai iemācījies, parādīt visiem savus radītos darbus.

 

Atbildēt