INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU SARAKSTS 2022./2023. m.g.

FAKULTATĪVO NODARBĪBU SARAKSTS 2022./2023. m.g.

INDIVIDUĀLO/GRUPU  KOREKCIJAS UN REHABILITĀCIJAS NODARBĪBU SARAKSTS 2022./2023. m.g.  

STUNDU SARAKSTS 1.-9. klasei 2023./2024. m.g. 

STUNDU SARAKSTS 1.c-9c. klasei 2023./2024. m.g.

STUNDU SARAKST PROFESIONĀLAI  PAMATIZGLĪTĪBAI 2023./2024. m.g. 

Fakultatīvajās nodarbībās skolēni apgūst floristiku,  filcēšanu, pērļošanu, aušanu,  rokdarbus un līnijdejas. Brīvajā laikā skolēniem ir iespēja darboties dramatiskajā, mūzikas un sporta pulciņos. Izglītojamie regulāri piedalās dažāda mēroga pašdarbības pasākumos – dziesmu konkursos, koncertos, zīmējumu konkursos un modes skatēs. Darba tikumu izglītojamie apgūst, audzējot puķes un  uzkopjot parka teritoriju. Skolā ir pietiekama sporta bāze, āra trenažieru laukums, sporta laukums, un rotaļu laukums pirmsskolas grupām. izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās skolas, republikas un pasaules sporta sacensībās bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

Atbildēt