FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS 2018./2019. m.g. I semestris

INDIVIDUĀLĀS/GRUPU REHABILITĀCIJAS UN KOREKCIJAS NODARBĪBAS 2018./2019. m.g. I semestris

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBU SARAKSTS 2018./2019. m.g. I semestris

STUNDU SARAKSTS 1.-9. klasei 2019./2020. m.g. I semestris

STUNDU SARAKST PROFESIONĀLAI  PAMATIZGLĪTĪBAI 2019./2020. m.g. I semestrim

Fakultatīvajās nodarbībās skolēni apgūst floristiku,  zīda apgleznošanu, filcēšanu, pērļošanu, aušanu,  rokdarbus, tautas dejas un līnijdejas. Brīvajā laikā skolēniem ir iespēja darboties dramatiskajā, mūzikas un sporta pulciņos. Izglītojamie regulāri piedalās dažāda mēroga pašdarbības pasākumos – dziesmu konkursos, koncertos, zīmējumu konkursos un modes skatēs. Darba tikumu izglītojamie apgūst, strādājot skolas saimniecībā, audzējot puķes un dārzeņus, uzkopjot parka teritoriju. Skolā ir pietiekama sporta bāze, āra trenažieru laukums, sporta laukums, un rotaļu laukums pirmsskolas grupām. izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās skolas, republikas un pasaules sporta sacensībās bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

Atbildēt