FAKULTATĪVO NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. m.g. I semestris

INDIVIDUĀLO/GRUPU  KOREKCIJAS UN REHABILITĀCIJAS NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. m.g. I semestris 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. m.g. II semestris

STUNDU SARAKSTS 1.-9. klasei 2020./2021. m.g. I semestris

STUNDU SARAKST PROFESIONĀLAI  PAMATIZGLĪTĪBAI 2020./2021. m.g. I semestrim

Fakultatīvajās nodarbībās skolēni apgūst floristiku,  zīda apgleznošanu, filcēšanu, pērļošanu, aušanu,  rokdarbus, tautas dejas un līnijdejas. Brīvajā laikā skolēniem ir iespēja darboties dramatiskajā, mūzikas un sporta pulciņos. Izglītojamie regulāri piedalās dažāda mēroga pašdarbības pasākumos – dziesmu konkursos, koncertos, zīmējumu konkursos un modes skatēs. Darba tikumu izglītojamie apgūst, strādājot skolas saimniecībā, audzējot puķes un dārzeņus, uzkopjot parka teritoriju. Skolā ir pietiekama sporta bāze, āra trenažieru laukums, sporta laukums, un rotaļu laukums pirmsskolas grupām. izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās skolas, republikas un pasaules sporta sacensībās bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

Atbildēt