Skolas svētku valsis

Mūzika: S. Siliņa, I.Ruka
Vārdi: I.Ruka

Rudenī novakars zeltīts,
Vecajā parkā svin dienu.
Skola, Tev brīdis šis veltīts,
Vien Tev dziedu dziesmu šo vienu.

Piedziedājums
Senā pils kā pasaka mīļa,
No bērnības līdzi man dota.
Senā pils kā pasaka mīļa,
Mīt sirdī man izlolota.

Ziemā parks iemirdzas salts,
Vien sniegavīrs pili sargā.
Silti mums būs te vienmēr,
Gan putenī, gan kailsalā bargā.

Piedziedājums

Pavasar’s gavilē, skan,
Es ieklausos putnu balsīs,
Labi būs Tev viss un man,
Lai skan skolas svētku valsis.

Piedziedājums

Atbildēt