Misija

Skola, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē izglītojamiem ir pieejama kvalitatīva izglītība, un iespējama savu interešu, fizisko un garīgo spēju attīstīšana.

Vīzija

Bērni ar dažādām speciālām vajadzībām ir saņēmuši katram atbilstošu dažāda veida korekciju un rehabilitāciju, iespēju pašrealizēties un pilnveidoties, viņu vecāki guvuši atbalstu un konsultācijas bērna audzināšanā un aprūpē.

Vērtības

Uzdrīkstēšanās, tradīcijas, radošums, profesionalitāte

 

 

Atbildēt