VĪZIJA
Vieta Vidzemē, kur bērniem ar dažādām speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt atbilstošu dažāda veida korekciju un rehabilitāciju, viņu vecākiem – atbalstu un konsultācijas bērna audzināšana un aprūpē.

MISIJA
Skola, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē izglītojamiem ir pieejama kvalitatīva izglītība, un iespējama savu interešu, fizisko un garīgo spēju attīstīšana.

MĒRĶIS
Nodrošināt izglītojamos ar dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm, sniedzot vispusīgu atbalstu pozitīvai uzvedībai.

 

 

Atbildēt