PuMPuRS

  Arī šajā mācību gadā Smiltenes novada speciālajā pamatskolā tiek īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) organizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, […]