Jau trešo gadu Palsmanes internātpamatskola rīko mācību priekšmetu olimpiādes speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Šogad tā bija vēstures un sociālo zinību olimpiāde, kas norisinājās 23. janvārī. Pavisam uzņēmām 30 audzēkņus un 11 pedagogus no 6 Vidzemes zonas skolām – Sveķiem, Dzelzavas, Spāres, Katvariem, Gaismas un Gaujienas.
Jāsaka, ka šogad visi bija uzvarētāji, jo rezultāti bija ļoti augsti visām skolām. Šoreiz, ceļojošais kauss tika aizvests uz Gaujienas internātpamatskolu.
Paldies, visām skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties šim pasākumam.