5. februārī 7.-9.kl., I/II k. kolektīvi tikās pasākumā “Mīklu mīcīšana”. Tika mīcītas daudz un dažādas mīklas visvisādos veidos:

  • aktivitātē “Saskati atbildi attēlā!”
  • puzzles spēlē “Minam?”
  • darbnīcā “Noslēpumainās oliņas.”

Skolēni, kā arī paši skolotāji pārbaudīja savas novērošanas prasmes, vērīgumu, attapību, asprātību un pacietību.

Pēc jautrās un aktīvās mīklu minēšanas, protams, katra grupa saņēma sava darba rezultātu – jau gatavu mīklas masu, ar kuru atkal grupās varēs darboties.

Latviešu valodas skolotāja Inese Stača