Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Šogad, tā ir 6. oktobrī, tādēļ pasākumi par godu šai dienai tika organizēti 3. oktobrī. Smiltenes novada izglītības iestāžu pedagogi pulcējās kopā, lai atzīmētu Skolotāju dienu un godinātu konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” laureātus.

Nominācijā “Sasniegumi mācību darbā” pateicības rakstus saņēma trīspadsmit skolotāji, to starp mūsu mājturības un tehnoloģiju skolotāja ZITA CERA. Viņa ir precīza, idejām bagāta un radoša. Skaistie galda klājumi iepriecina gan skolas darbiniekus, gan viesus. Zita, kopā ar saviem audzēkņiem, aktīvi piedalās visu skolas pasākumu organizēšanā.

Nominācijā “Audzināšanas darbs” pateicības rakstus saņēma deviņi pedagogi. ILZE VIKMANE darbā ir precīza un zinoša. Katru gadu viņa izstrādā atbalsta komandas plānu, kurā ietverti izglītojoši pasākumi, nodarbības un lekcijas. Ilze veic pārrunas ar izglītojamiem, internāta skolotājiem un vecākiem, koordinē bērnu vešanu uz mājām un skolu.

Nominācijā “Radošums un inovācijas” pateicības rakstus saņēma SANITA BORMANE. Skolotāja ir organizējusi skolā dabaszinību olimpiādi Vidzemes zonas speciālajām skolām. Vada pasākumus izglītojamo ikdienas sasniegumu stimulēšanai. Sanita piedalījās projektā, kā ietvaros tika veikta mācību līdzekļu izgatavošana bērniem ar speciālām vajadzībām.

Savukārt 7. oktobrī  krāsainām kļavu lapām, brūniem kastaņiem, un krāsainiem ziediem rotātā skola gaidīja skolotājus uz svētkiem – Skolotāju dienu. Skolēni veltīja saviem  skolotājiem skaistus dzejoļus un pateicības vārdus, dāvājot ziedus un gardus našķus.

 

LEPOJAMIES AR JUMS, SKOLOTĀJI!