No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.
Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību paldies,
Mēs galvas noliecam un sakām paldies Jums.

5. oktobrī  krāsainām kļavu lapām, brūniem kastaņiem, un baltiem ziediem rotātā skola gaidīja skolotājus uz svētkiem – Skolotāju dienu. Skolas skolēni veltīja saviem  skolotājiem skaistus dzejoļus un pateicības vārdus, dāvājot  baltas rozes. Pēc tam 9. klase kopā ar audzinātājām pārbaudīja skolotāju zināšanas viktorīnā “Kā gan to var nezināt!” Skolotājiem bija jāatbild  gan uz nopietniem jautājumiem par Latviju, gan mazāk nopietniem jautājumiem saistībā ar kolēģiem. Paldies visiem, kuri palīdzēja svētku organizēšanā un norisē!

Smiltenes novada domes rīkotajā konkursā „Par sasniegumiem izglītībā” nominācijā “Radošums un inovācijas” no mūsu skolas izvirzīti un apbalvoti divi pedagogi –

Inese Pērkone un Jānis Pērkons. 

Lepojamies ar Jums!