Saulainajā 22. maija dienā pirmsskolas grupiņas “Cālēni” un “Kāpēcīši” devās pārgājienā uz Palsmanes pagasta saimniecību “Krastiņi”. Tajā bija iespēja iepazīt lauku vidi – apskatīt un pabarot aitas un mazos jēriņus. Saimniecībā bērni izbaudīja dažādas sportiskas aktivitātes. Pēc padarītajiem darbiem kopīgi sēdāmies pie galda, lai mielotos ar pašu sagatavoto un līdzpaņemto ēdienu. Pārgājiens bērniem bija pozitīvām emocijām un notikumiem bagāts.

pirmsskolas skolotāja Arita Tirne