Latvija – mīlētā, izsāpētā, izcīnītā, kāda tu esi? Kā ielūkoties tavā dvēselē? Vai vēstures faktus šķetinot, sasniegumus vērtējot vai pavisam neierasti ar latviešu dzejnieku vārdiem, kas tapuši vesela gadsimta laikā?

Latvieši izsenis ir bijuši darba tauta, kas nav vairījušies darba, kā arī dedzīgi cīnījušies par savu brīvību. Par to liecina sarkanais ieraksts kalendārā 1. un 4. maijs, kad visi kopīgi svinam Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkus, kā arī Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.

26. aprīlī aicinājām skolas darbiniekus un skolēnus uz svinīgu pasākumu “IELŪKOTIES LATVIJAS DVĒSELĒ”. Katram laika posmam, kas bijis mums, latviešiem zīmīgs, tika izvēlēts viens dzejolis un dziesma. Šajos dzejoļos un dziesmās sakārtojas dzejnieku domas, gremdējoties tautas likteņgaitās un vērtībās. Pirmatskaņojumu piedzīvoja pārdomas “Kāda tu esi Latvija”, kuru autore ir I kursa audzēkne Lilita Zeiļuka. Mūsu tautas dižgaru dzejas rindas lasīja un pārdomās dalījās skolotājas Indra, Laila, Inese S., Arita, Lāsma, Aida un Sanita. Par muzikālo noformējumu parūpējās mūsu viesi Inga un Kārlis Sīmaņi un Evelīna Ance Bormane.

            Vienmēr apzināsimies, cik liela nozīme ir mūsu latvietībai, tautai un valstij!