17. aprīlis skolas saimei bija īpaši gaidīta diena, kurai gatavoties sākām jau jaunā gada sākumā, jo zinājām, ka mūsu skolā pulcēsies dejotāji no dažādām republikas internātpamatskolām uz 2. deju festivālu “Deju pietura PALSMANE 2019”. Šogad ciemos aicinājām arī mūsu draugus no Ämmustes skolas (Igaunija). Priecājamies, ka mūsu aicinājumam piedalīties festivālā atkārtoti atsaucās Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Gaujienas internātpamatskola, Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs un arī Sveķu internātpamatskola.

Par festivāla muzikālo apskaņošanu un atraktīviem priekšnesumiem rūpes bija uzņēmies A. Vilkasts ar savu vadīto puišu grupu “Skolas rokenrols”. Pirms deju konkursa skolēnus iedrošināja, ritma un deju kustībās iesildīja sertificēta zumbas trenere – Alise Matuka. Bet kā pārsteigumu saviem dejotājiem un ciemiņiem bija sagatavojušas arī skolas skolotājas, kuras nodejoja līnijdeju “Ghost train”

Sakarā ar to, ka 2020. gada jūlijā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros piedalīsies arī mūsu skolu labākie deju kolektīvi, šogad festivālā skolēnu sagatavotos priekšnesumus pēc trim kritērijiem: dejas tehniskā izpildījuma, imidža un skatuves kultūras un dejas emocionālā izpildījuma vērtēja žūrija -Palsmanes k/n vadītāja A. Zeibote, Smiltenes BJIIC vadītāja I. Sīmane un Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja T. Podniece. Žūrijas vērtējumā I vietu ieguva Sveķu internātpamatskolas sagatavotā Austriešu puišu deja “Rūdis”, bet skatītāju simpātiju kausu ieguva atraktīvie Ämmustes skolas dejotāji.

Festivāla noslēgumā skolēni un skolotāji atzina, ka visas dienas garumā ir guvuši pozitīvas emocijas, raduši jaunas idejas turpmākajam darbam un…

UZ TIKŠANOS NĀKAMAJĀ GADĀ!

Palsmanes internātpamatskolas deju un ritmikas skolotāja Indra Mize