Jau izsenis vietā, kur veidojusies mūsu latviešu tauta, tiek svētīti gadskārtu svētki. Ik gadu mēs atzīmējam Ziemas saulgriežus, diezgan bieži tos dēvē par Ziemassvētkiem. Arī Palsmanes internātpamatskolas skolēni pušķoja skolu un internātu Ziem

assvētku rotā.