Gadskārtējs pasākums – katru rudeni! Pirms brīvdienām visa skolas saime gan lieli, gan mazi, bruņojušies ar grābekļiem, sakopa skolas apkārtni. Gan krāsainās lapas, kas sagūlušas pils parkā, gan vēja nolauztie zari, tika rūpīgi savākti. Lai top tīrs!