No šī mācību gada 1. septembra Smiltenes novada speciālajā pamatskolā tiks īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) organizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Informācija par projektu pieejama mājas lapā  http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu. Projekta aktualitātes meklē PuMPuRS Facebook lapā: https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

18. septembrī skolā notika ievadseminārs, kuru vadīja IKVD pārstāve A. Pēterkopa, kurā tika izskaidroti projekta mērķi un vadlīnijas. Iepazīstināti pedagogi ar pienākumiem un to precīzu izpildīšanu.

Projekta ietvaros šī mācību gada pirmajā semestrī atbalstu saņems 21 izglītojamais. Atbalstu sniegs logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, kā arī papildus konsultācijas tiks nodrošinātas gan latviešu valodā, gan matemātikā, kā arī nodrošināts konsultatīvais atbalsts, dažādās dzīves situācijās, kad tas nepieciešams.