9. novembra vakarā, ugunskuru gaismā 7./9. klašu skolēni aicināja visu skolas saimi svinēt Mārtiņdienu. Aicinājumam atsaucās daudzi, un, skanot dažādiem trokšņu taisāmiem rīkiem, no visām pusēm pils priekšā pulcējās skolas saime.   Pasākuma laikā, visus maskotos Mārtiņbērnus, sagaidīja garā sieva, lai vestu jautrā ķekatu gājienā. Jo Mārtiņi ir laiks, kad pēc latviešu tautas tradīcijām sākas Ķekatu laiks. Un tieši ķekatnieki ir tie, kas iedami no sētas uz sētu, atnes svētību visai saimei. Skanot akordeonam  Mārtiņbērni tika aicināti  gan uz trakulīgiem dančiem, gan  jautru dziesmu dziedāšanu. Un, kā jau pieklājas svētkos, neizpalika arī saimnieces sarūpētais svētku mielasts, kurš visiem Mārtiņbērniem ļoti garšoja. Lai nu kā, bet Mārtiņdiena godam nosvinēta!

Skolotājas Ilva un Daiga