Jau ceturto gadu Palsmanes internātpamatskola rīko mācību priekšmetu olimpiādes speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Šogad tā bija latviešu valodas olimpiāde, kas norisinājās 7. novembrī. Pavisam uzņēmām 25 audzēkņus un 6 pedagogus no 5 Vidzemes zonas skolām – Sveķiem, Spāres, Katvariem, Palsmanes un Gaujienas.
Jāsaka, ka šogad bija ļoti interesanta un aizraujoša olimpiāde. Jau pašā sākumā ar bērniem darbojās folkloras kopas “Mežābeles” dalībnieces. Dalībnieki tika iepazīstināti ar folkloras tradīcijām, dziedot dziesmas, izdejojot tautas dejas, kā arī tika iepazīstināti ar seno galda klāšanas kultūru. Iestiprinājušies ar liepziedu medu un spēka maizi, dalībnieki sāka savu uzvaras gājienu darbojoties par un ap latviešu valodu.
Lai olimpiādes norise būtu daudzveidīgāka, uzdevumi bija veidoti četros blokos, kuros tika izmantotas arī mūsdienu tehnoloģijas. “Izdari izvēli” – uzdevumi veicami izmantojot aplikāciju Plickers, “Esi vērīgs” – mīklu atminējumi, “Saliec pareizā secībā”- uzdevumi veicami izmantojot aplikāciju Kahoot, “Izpildi prasīto”- domā, vēro, spried, darbojies! Arī starpbrīdis tika, pavadīts aktīvi ne tikai lasot anekdotes, bet arī parādot tās dzīvē! Šī gada jaunums – skolotāju komanda, kas tikpat aktīvi pildīja olimpiādes uzdevumus un piedalījās visās aktivitātēs!
Šoreiz, ceļojošais kauss tika aizvests uz Sveķu internātpamatskolu.
Paldies, visiem kolēģiem par ieguldīto darbu gatavojoties šim pasākumam.