Aprīlī ar smiekliem un darbu tika daudz paveikts. Sakopām skolas sporta laukumu, pils parku un teritoriju apkārt skolai. Pēc čakla darba, pie ugunskura pulcējās visa skolas saime, lai mielotos ar gardu zupu.
Uz “Krāsu virpuli” un jokošanos, aicināja skolotājas Daiga un Inese. “Izdejojot” dažādas atrakcijas un, izspēlējot spēles, skolēni krāsu aplī meklēja ziedlapiņas, ko vēlāk ievietoja kopēji radītā ziedā!
100 dzejoļi Latvijai! Tā skolēni sagaidot Latvijas simtgadi, čakli mācījās dzejoļus, ko vēlāk deklamēja, lai noskaidrotu labākos un piedalītos dzejas dienās Gaujienā, bet paši mazākie mūsu skolas audzēkņi – pirmsskolas grupiņas “Cālēni” un “Kāpēcīši” gatavoja dāvanu “Latvijai 100” ar kuru piedalījās Smiltenes k/c izstādē.
Aprīļa nogalē pie sevis ciemos aicinājām republikas speciālo izglītības iestāžu audzēkņus un viņu pedagogus uz “Deju pieturu Palsmanē”. Festivāls pulcēja gan lielus, gan mazus dejotājus, kas raitā solī izdejoja mūsdienu, balles un latviešu tautas dejas.
Un mēneša pēdējās dienās uz svinīgu pasākumu skolas audzēkņus pulcēja pašpārvaldes skolēni, lai kopīgi svinētu tuvojošos Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu. Skanot dziesmām un dzejoļiem par Latviju, atcerējāmies pagātnes notikumus, skatījāmies videofilmu par notikumiem pirms 28 gadiem. Pēc svinīgā pasākuma visi tika aicināti uz pusdienām pie balti klātiem galdiem.