Klāt decembris, gada pēdējais, ne mazāk gaidītais svētku mēnesis. Palsmanes internātpamatskolā visiem darba pilnas rokas. Gan lieli, gan mazi nenoguruši veido, rotā, pušķo…


Skolas skolēnu pašpārvalde apmeklēja Gaujienas internātpamatskolu, lai satiktu senus draugus no Latvijas Bērnu Bāreņu fonda, piedalītos svētku koncertā un saņemtu pirmās dāvanas. Neviltots bija bērnu prieks par lielisko ģitārspēli, un Kaspara Markševica dziedātajām dziesmām.
Kā, jau ierasts, pirms Ziemassvētkiem, skola un internāts tiek saposts svētku rotā. Klašu telpas, internāta guļamistabas, logi, sienas iegūst pavisam citādu nokrāsu. Tuvojas gada gaidītākie svētki – skolas Ziemassvētku pasākums.
Šoreiz pasākuma pirmajā daļā aicinājām skolēnu vecākus uz radošajām darbnīcām, lai kopā ar bērniem veiktu dažādus interesantus darbiņus, proti, piparkūku cepšana ar skolotāju Indru, kas uz mirkli bija pārtapusi par pagraba peli Kornēliju, skolotājas Aiva un Jolanta, rūķa cepuri galvā likušas, pārtapa par rūķu meitenēm Klāru un Karlīni, kopā ar vecākiem veidoja Ziemassvētku dekorus, un skolotāja Ilva, kas pārtapusi par pils ķēķa saimnieci Klementīni, aicināja viesus uz pīrāgu cepšanu. Bija arī pārsteiguma darbnīca tiem skolas bērniem, kuru vecāki nevarēja ierasties uz pasākuma pirmo daļu – kanisterapeites Ingūnas vadītā “Ņufu darbnīca”, kur skolas bērni varēja nofotografēties ar sunīti Zumzum, kā arī veidot vēlmju kolāžu.
Pasākuma otrā daļa bija skolēnu un viņu pedagogu sagatavots svētku koncerts ar dejām, dziesmām, dzejoļiem un teātra izrādi. Neiztika arī bez pārsteigumiem, Ziemassvētku vecīša vēstules koncerta sākumā un Vecīša dejas kopā ar 1.-6. klašu un C. klases skolēniem, kā arī skolas direktores Ingas Augas Ziemassvētku pasakas. Pie eglītes pateicāmies vecākiem par dalību skolas organizētajās radošajās darbnīcās, kā arī pasniedzām sešiem skolēniem Sudraba liecības, vienam Zelta liecību un astoņiem skolēniem Atzinības rakstus par labām sekmēm. Vēl viens pārsteigums sagaida tos skolēnus, kuri ir ļoti izpalīdzīgi un centīgi – Direktores balva, brauciens uz teātra izrādi.
Atskatoties uz paveikto pirmajā pusgadā, skolas atbalsta komanda /APU/ apbalvoja centīgākos gan uzvedībā, gan sekmēs un tie šoreiz bija 2. klases un 8. klases skolēni, kas kā balvu ieguva braucienu uz muzikālo kafejnīcu “Mūza”, kur paši cepa picas un dzēra svētku dzērienu.
Nobira eņģelim prieka asara kā balta pērlīte sniegā, un cilvēks pavisam klusītiņām ir noticējis brīnumam…. Lai šī brīnuma pavadīts viss nākamais gads!