Lai arī kļūst tumšāks un dzestrāks, mums nav jākļūst drūmākiem. Piekritīsiet taču, ka katram gadalaikam ir savs šarms? Rudens ir īsts pārdomu laiks. Laiks, kad apstāties pēc vasaras trakulīgā skrējiena.
Un tā oktobrī, kad salnas pārklāj zemi, ZAAO vides izglītības speciālistes atbrauca uz Palsmanes internātpamatskolu, lai interesantās nodarbībās bērniem uzskatāmi parādītu vides mijiedarbības milzīgo nozīmi veselīgas apkārtnes uzturēšanā.  Skolēni mini laboratorijā veica eksperimentus, praktiski darbināja vides tehnoloģiju modeļus, klausījās interesantā stāstījumā, kā arī piedalījās radošajās darbnīcās.
Lai maksimāli izglītotu bērnus un jauniešus, un izskaidrotu elektrības bīstamību, pie mums ciemojās pārstāvji no A/S Sadales tīkla, lai realizētu informatīvās elektrodrošības kampaņu „Netuvojies, spēlē ar elektrību zaudēsi Tu!” Skolēni ar dažādām mērierīcēm varēja noteikt, kurā vietā zem sienas atrodas elektrības vadi, kuros plūst strāva, kā arī iepazinās ar izglītojošu videomateriālu par elektrības bīstamību un tās radītajām sekām.
Ko var darīt laukos? Ar šādu jautājumu pie mums ieradās lauku attīstības speciālistes no Smiltenes. Interesantā stāstījumā tika noskaidrots, ko var darīt laukos un kādas iespējas ir jauniešiem Palsmanes pagastā.
Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” 5. oktobrī norisinājās finālsacensības futbolā meitenēm. Sacensībās šogad bija pieteiktas desmit meiteņu komandas, par ko liels prieks. Spēles notika pēc „Mazā futbola” spēles noteikumiem. „A” grupā spēcīgākās komandas bija – Spāre, Sveķi; „B” grupā Lielplatone, Palsmane. Spraigā cīņā izcīnījām IV vietu. Savukārt Formas beigasFormas sākumsFormas beigas12. oktobrī turpat norisinājās finālsacensības futbolā zēniem vecumā līdz 15 gadiem. Sacensībās šogad piedalījās komandas no 14 speciālajām izglītības iestādēm.
Jau vairākus gadus “Labo darbu nedēļā” 7. un 9. klases skolēni ar audzinātājām dodas uz vecajiem Palsmanes kungu kapiem, lai sakoptu Palsmanes tautasdziesmu vācēja un apkopotāja F. D. Vāra piemiņas vietu. Nu jau tā ir kļuvusi kā tradīcija, ko skolēni dara bez īpaša aicinājuma un akcijām, vairākas reizes gadā. Šogad šī cilvēka devums Palsmanei tiek īpaši izcelts, jo viņa vadībā tika celta Palsmanes baznīca, kurai šī gada oktobra mēnesī svinēja 200 gadu jubileju.  Lai paveiktu labu darbu, ir vienkārši jāiet un jādara!
Kā jau katru gadu, arī šogad rīkojām Lielo rudens talku, kad viss skolas kolektīvs, gan lieli, gan mazi “bruņojušies” ar grābekļiem, ķerrām, strādāja pie skolas sakopšanas. Čaklie lapu grābēji darbu turpināja vairākas dienas! Lai gan rudens jau pusē, pati dabas māte nāca talkā ar saulainām un sausām dienām!
Šis ir laiks, kad pabūt vienatnē un pasapņot. Laiks, kad vērot pasauli kā dzīvu košu gleznu. Laiks, kad baudīt dabas dāsnumu. Par krāsu spēlēm vien ir vērts iemīlēt šo gadalaiku! Izbaudi šo rudeni no visas sirds!