10. aprīļa rīts daļai 3. – 6. klases tautas deju dejotājiem skolā iesākās ar nelielu satraukumu un neziņu, jo, tie skolēni, kuri bija spējuši uzveikt pavasara vīrusus, posās ceļā uz Jaanikese skolas rīkoto deju konkursu speciālo izglītības iestāžu skolēniem Valgas kultūras namā. Šī bija pirmā reize, kad mums tika piedāvāta iespēja piedalīties šādā konkursā, kurā tika vērtēta dejotāju stāja, ritma izjūta, dejas horeogrāfijas izpildījums un dalībnieku vizuālais izskats. Pagaidām Latvijā speciālo izglītības iestāžu skolēniem notiek deju festivāli, kuros skolēni var parādīt savu māksliniecisko sagatavotību, bet tie netiek vērtēti. Konkursā piedalījās astoņas Igaunijas skolas, tāpēc neviltots prieks un gandarījums skolēniem bija izcīnītā II vieta tautas deju kolektīvu grupā, jo mēs bijām vienīgie no Latvijas. Atzinīgi tika novērtēta nodejotā deja “Rupmaizkukuls” un īpašu apbrīnu žūrija izrādīja par, viņuprāt, ļoti sarežģītas dejas horeogrāfijas apguvi un labu tās izpildījumu.
Esam guvuši pozitīvu pieredzi, iepazinuši jaunus deju žanrus un ieguvuši draugus no citām speciālajām izglītības iestādēm Igaunijā. Šis konkurss bija labs stimuls, lai skolēnos radītu motivāciju turpināt mācīties dejot ar vēl lielāku atdevi kā līdz šim.

Palsmanes internātpamatskolas skolotāja – Indra Mize