Un tagad, skolotāj, tu mazliet apsēdies,
Jo tava steiga aizsteigusies klusu
Kā circenis tikšķ vecais pulkstenis,
Un bargais skolas zvans ir nolicies uz dusu.

Skaistā 6. oktobra rītā Palsmanes internātpamatskola gaidīja savus svarīgākos viesus – skolotājus, lai sveiktu Skolotāju dienā! Uz krāsainām kļavu lapām, maigi trīsot, mirdzēja svecītes, laipni aicinot uz zāli! Skolēnu pašpārvalde un viesi no Smiltenes mūzikas skolas sagaidīja gaviļniekus ar skaistām dzejas rindām un brīnišķīgu muzikālo noformējumu.

Smiltenes novada domes rīkotajā konkursā „Par sasniegumiem izglītībā” no mūsu skolas izvirzītas un apbalvotas divas skolotājas – Inese Stača / par sasniegumiem mācību darbā/ un Aiva Ciemiņa /radošums un inovācijas/. Lepojamies ar Jums!