PUMPURS

No šī mācību gada 1. septembra Smiltenes novada speciālajā pamatskolā tiks īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) organizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Informācija par projektu pieejama mājas lapā  http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu. Projekta aktualitātes meklē PuMPuRS Facebook lapā: https://www.facebook.com/pumpurs.lv/ 18. septembrī skolā notika […]

CITĀDAIS PAVASARIS

Nemanot paskrējis, jau vesels mēnesis, kopš arī mēs dzīvojam un mācāmies nedaudz atšķirīgāk kā līdz šim. Lai arī situācija sākumā šķita nereāla, cilvēks ir ļoti radoša būtne un spēj pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Tā arī mūsu skolas pedagogi, skolēni un  skolēnu vecāki veiksmīgi ir pielāgojušies mācībām attālināti.  Esam saņemuši tehnisku atbalstu no IZM – planšetdatorus un […]

ROSĪBA SVĒTKU NEDĒĻĀ

Sagaidot Lāčplēša dienu, Smiltenes novada speciālās pamatskolas skolotāji Zita un Toms Ceri noorganizēja kārtējo “Lāčplēša kausu” un “Spīdolas balvu”! Zēniem savā vecuma grupā bija jāpieveic dažādas spēka un izturības disciplīnas: pievilkšanās pie stieņa, vēderprese, svara stieņa spiešana, atspoles skrējiens un lēkšana ar lecamauklu, bet meitenes sacentās pogu šūšanā, pīnīšu pīšanā un tamborēšanā, kartupeļu mizošanā un […]